เราสามารถช่วยคุณได้อย่างไร?

Operating System

  • Microsoft windows 7, 8, 8.1 หรือสูงกว่า
  • MAC OS X 10.8 หรือสูงกว่า

Mobile Device

  • Android 4.4 ขึ้นไป
  • MAC OS X 9 ขึ้นไป
  • Windows Phone 8.1 ขึ้นไป

Browser

  • Chrome (แนะนำ)
  • Firefox
  • Internet Explorer 9 หรือสูงกว่า
  • Safari

หลักสูตร Public Course และ In-House Course ของ วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
เป็นหลักสูตรที่เปิดให้บุคคลภายนอกและภายในที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโดยมีหลักสูตรทั้งแบบ
มีและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยเป็นรูปแบบ Vdo On-Demand , Live , หรือจัดตามสถานที่ตั้ง
ทุกท่านจะสามารถเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจได้ และสามารถเข้ามาทบทวนเนื้อหาบทเรียน
ได้ตลอดเวลา หลังจากลงทะเบียนซื้อหลักสูตรอบรมนั้น

ติดต่อ Admin ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา

 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  
โทรศัพท์ :  027447356 ต่อ 189

Education Technology Southeast Bangkok College
Tel : 027447356 ext. 189

Email : edtech@sbc.southeast.ac.th

สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยที่มีวิชาในการเรียนผ่านระบบ LMS นี้

ชื่อบัญชีและรหัสผ่านของนักศึกษาจะใช้เช่นเดียวกับ Google Classroom


ในกรณีที่ไม่ทราบอีเมล์ สามารถติดต่อสอบถามที่
 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  
โทรศัพท์ :  027447356 ต่อ 189

Education Technology Southeast Bangkok College
Tel : 027447356 ext. 189

Email : edtech@sbc.southeast.ac.th

หากนักศึกษาไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้เนื่องจากลืมรหัสผ่าน

สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

 

 

Education Technology Southeast Bangkok College 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ( บางนา ) ชั้น 6 ห้อง 3607

โทรศัพท์ :  027447356 ต่อ 189
Email : edtech@sbc.southeast.ac.th

 

Loading...