104312_2

[ เทอม 3/66 ] รหัสวิชา 104312
วิชาทฤษฎีองค์การ

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit

SUMMER

รหัสวิชา 104312 วิชาทฤษฎีองค์การ
ประกอบด้วย

  • หน่วยการเรียนรู้ 10 หน่วย
  • เอกสารประกอบการเรียนมีให้ดาวน์โหลด
  • มีแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียน
  • ข้อสอบปลายภาค
12 หัวข้อหลัก

ดร. เขมรินทร์ ชูประดิษฐ์
Dr. Kemmarin Chupradit


Dr. Kemmarin Chupradist
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ประกอบด้วย

3 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
25 หัวข้อ
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

3 ชั่วโมง วิดีโอการเรียน
25 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...