P_40

เคล็ดลับ อัพ สกิล
วิธีเพิ่มยอดขายจาก 0 สู่ ล้าน

วิทยากร : Coach ปาริชาติ ไหมทอง

สิ้นสุดการอบรม

สาขาวิชาการตลาดและดิจิทัล คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 
อบรมด้านวิชาการ-วิชาชีพ เรื่อง "เคล็ดลับ อัพ สกิล " วิธีเพิ่มยอดขายจาก 0 สู่ล้าน
จัดอบรมวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 09.00-15.30 น. อบรมผ่านระบบ cisco Webex

ราคาคอร์ส ( Course Price ) : 399 บาท
ติดต่อได้ที่   
        
 
095-952-0992 : อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ 
          099-226-3664 : อาจารย์สิริกร ประทุม


​​​​​​

     เรียนรูปแบบออนไลน์ 
     
การเรียนรู้ผ่าน Online Platform      
 

     

     หลักสูตรนี้ได้รับใบประกาศ (certificate)
     
  การเรียนที่ได้รับการรับรองจากรองคณบดี
                คณะบัญชีเเละวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก


รายละเอียดคอร์ส (Course Description)

   “เคล็ดลับ อัพ สกิล” วิธีเพิ่มยอดขายจาก 0 สู่ ล้าน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษา นักการตลาด ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ในรูปแบบของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการออกแบบคอนเทนต์ การวางแผนการโพสต์ การวิเคราะห์และใช้ข้อมูลการใช้งานของลูกค้าหรือผู้เข้าชม เพื่อประกอบการวางแผนการตลาดในการผลิตคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์หรือตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มและผู้โพสต์หรือเจ้าของร้านค้าออนไลน์เอง ซึ่งจะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้หลักแนวคิดและเทคนิคที่สามารถเพิ่มยอดขาย จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม หรือการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าชมได้อย่างเหมาะสมในแต่ละแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้ พร้อมทั้งจัดให้มีช่วง Work shop ได้ลงมือปฏิบัติจริงในแต่ละช่วงของการจัดอบรม ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ เหมาะทั้งสำหรับผู้ที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์อยู่แล้ว และผู้ที่ตั้งใจจะเข้าสู่วงการค้าขายออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


วัตถุประสงค์ (Objective) 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นักศึกษา นักการตลาด ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ที่สนใจทั่วไป
     มีความรู้เกี่ยวกับการเทคนิคการทำการตลาดบนโลกออนไลน์ในการเพิ่มยอดขายและการมีส่วนร่วมบนแพลตฟอร์ม|
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม นักศึกษา นักการตลาด ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ที่สนใจทั่วไป ได้ฝึกเทคนิค
    ในการวางแผนและออกแบบคอนเทนต์ด้วยตนเอง


คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 1. นักศึกษา นักการตลาด ผู้ประกอบการ และ/หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

วิทยากร (Keynote Speaker) 

   


Coach  
ปาริชาติ  ไหมทอง
ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)

 1. การขายออนไลน์
 2. การใช้ Application ในการขายออนไลน์
 3. การเขียน Content
 4. การตกแต่งภาพ
 5. การยิง Add

ผู้ดำเนินงาน (Operator)  อาจารย์จริยา  ศรีจรูญ
 
อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาดดิจิทัล
 


เนื้อหาสาระสำคัญของหลักสูตร (Course Outline)

 • ทำความเข้าใจกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ ก่อนเลือกผลิตคอนเทนต์
 • เทคนิคการผลิตคอนเทนต์ให้น่าสนใจ
 • การวางแผนในการออกแบบคอนเทนต์และการโพสต์
 • Work shop

รับรองหลักสูตรการอบรมโดยคณบดี
คณะบัญชีและวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.อำพล  นววงศ์เสถียร
คณบดีคณะบัญชีและวิทยาการจัดการ


คอร์สนี้มีใบรับรองหลังเรียนจบ
( Certificate of Completion )

                        


 

กำหนดการและรายละเอียด (Course Schedule)

วัน/เวลา

เนื้อหา

หมายเหตุ

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 
เวลา 09:00-15:30 น.

 

08.30-09.00  ลงทะเบียน

09.00-09.10  พิธีเปิดการอบรม/สัมมนา

09.10-10.45  เริ่มบรรยาย โดยวิทยากร Coach ปาริชาติ ไหมทอง ช่วงที่ 1

                   • อยากขายออนไลน์ ควรเลือก
                      Platform ไหนดี?

                   • แก้ปัญหาหน้าร้านเงียบ Fb/IG

10.45-11.00  พักเบรคครึ่งเช้า

11.00-12.00  Workshop

               --   ถาม-ตอบ  --         

12.00-13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30  บรรยาย ช่วงที่ 2

                   • หน้าร้าน/นายหน้า TiKTok

14.30-14.45  พักเบรคครึ่งบ่าย

14.45-15.15  Work shop

15.15-15.30  ถาม - ตอบ

 

วิธีการอบรม (Mode of Teaching) 

 • อบรมผ่านระบบ cisco Webex

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 


   อาจารย์สิริกร ประทุม กลุ่มงานบริการวิชาการสร้างรายได้         
    Email : silingade@gmail.com โทร.099-226-3664


 

หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

วิทยากร : Coach ปาริชาติ ไหมทอง

ประกอบด้วย

2 หัวข้อ
วุฒิบัตร
฿399
ขออภัยคุณไม่มีสิทธิ์เรียนหลักสูตรนี้

ประกอบด้วย

2 หัวข้อ
วุฒิบัตร

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...