P_33

Experience Southeast Bangkok : หลักสูตร MINI-MBA EXECUTIVE SHORT COURSE ( สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)

ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์

หลักสูตร MINI-MBA EXECUTIVE SHORT COURSE ( สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล)

 

           


Experience Southeast Bangkok
หลักสูตร MINI-MBA EXECUTIVE SHORT COURSE  ( สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล) 

จัดอบรมทุกวันเสาร์ : เริ่มเรียนวันที่ 1  เมษายน 2566 - 1 กรกฏาคม 2566เวลา 13.00 - 17.00 น. 
สถานที่เรียน : Banyan Tree Bangkok (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ) และ PROHUB Siam Discovery
ราคาคอร์ส (Course Price) : 120,000 บาท
ราคาโปรโมชั่นพิเศษ (Early Bird Price) : สมัครวันนี้ - 28 กุมภาพันธ์นี้ จ่ายเพียง 90,000 บาท!!! 
หรือผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน!!!  
ติดต่อได้ที่ ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์  โทร. 097-946-1962  อีเมล : 
chetphanat@southeast.ac.th


รายละเอียดคอร์ส (Course Description) 
Experience Southeast Bangkok
หลักสูตร MINI-MBA EXECUTIVE SHORT COURSE สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างคอนเนกชันไปกับโครงการ XSB (Experience Southeast Bangkok)
ที่จะนำพาคุณไปรู้จักกับหลักสูตร MINI-MBA EXECUTIVE SHORT COURSE สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล

- เรียนรู้การสร้างและพัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่อยากเรียนรู้หัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันและผู้ที่อยากรู้จักกับเพื่อนใหม่
- เรียน 10 หัวข้อ 10 สัปดาห์ กับ 1 การนำเสนอแผนธุรกิจ
- เปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ด้วยวิทยากรชั้นนำ พร้อมทั้งลงมือผ่านกิจกรรม Workshop และ Networking Party


     
   การเรียนรูปแบบ Onsite
   การเรียนรู้ในสถานที่ Banyan Tree Bangkok (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ)
    และ PROHUB Siam Discovery


 
  การอบรมคอร์สนี้ได้รับใบประกาศ (Certificate)
 
ใบประกาศออกเป็น Paper รองรับการเทียบหน่วยกิตสำหรับเรียนต่อปริญญาโท

 


วัตถุประสงค์ (Objective) 

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภายใต้ชื่อโครงการ Experience Southeast Bangkok หรือ XSB รองรับการประยุกต์ใช้ดิจิทัลในองค์กรและการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ / กลุ่มเป้าหมาย (Target Group)

 • XSB เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้บริหารเครือข่ายนักศึกษาที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานของการเปิดตัวกิจการดิจิทัลและการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน จึงเหมาะกับ
  ผู้ที่สนใจเรียนรู้การสร้างและพัฒนาธุรกิจ ผู้ที่อยากเรียนรู้หัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันผู้ที่อยากรู้จักเพื่อนใหม่
 • ไม่จำกัดอายุ และการศึกษา ในกรณีที่นักเรียนมีความสนใจจะร่วมงาน Network ต้องมีอายุเกิน 20 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

วิทยากร (Keynote Speaker)     คุณธกานต์ อานันโทไทย

     Co-Founder and CEO, Globish Academia
 

     

     คุณ ช.นนทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ 
     
      Market Leader for Thailand & Indochina, WTW ICT
 

         

     คุณธวัตวงศ์ ศิลมานนท์
     COUNTRY HEAD, VIU THAILAND
       

      
     คุณพิริยะ กุลกาญจนาชีวิน
      
Co-Founder & Story Curator at Glow Story,
      TEDxBangkok License Holder


     
    คุณกวิน แก่นตระกูล
    CCO Magic Box Digital, CEO Experiential Impact
    คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์
    
Leading Human Capital Advisor 

 


   คุณเคน นครินทร์ วนกิจไพบูลย์
   MD & Editor-in-Chief, The Standard

 

     

     คุณวีรภัทร จันทรวรรณกูล

     CTO of an insurance company in Thailand 


 • ทักษะความเชี่ยวชาญ (Professional Proficiency)
 1. การสร้างและพัฒนาธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนา
 2. การทำโมเดลธุรกิจ
 3. การกำหนด Key driver สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ Startup อยู่รอดและเติบโตได้
 4. การสร้างความเข้าใจทฤษฎีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตลาดของทุนมนุษย์
 5. การจัดตั้งธุรกิจเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้มีความสามารถระดับสูง
 6. การสร้างกลยุทธ์ผู้มีศักยภาพมาร่วมทำงานและแปลงสภาพให้เป็นผู้นำของธุรกิจ
 7. การสร้าง และ พัฒนาธุรกิจ โดยหลักการ Start-up จาก Silicon Valley
 8. การสร้างวัฒนธรรมที่ถูกต้องในที่ทำงาน โดยการเรียนรู้ที่จะทำลายกฎเก่า จุดประกายวัฒนธรรมใหม่ และเผยแพร่วัฒนธรรมทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง
 9. การสร้างธุรกิจที่มีความจำเป็น"ต้องรู้ท่าจะอยู่รอดและหัวใจของการสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ของ THE STANDARD
 10. วิธีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยี และสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ถึงคลื่นลูกใหม่ของเทคโนโลยี

 


รายละเอียดคอร์ส
(Course description)

Class 1
Startup entrepreneurship 

"เรียนรู้การสร้างความเข้าใจแนวคิดที่สามารถนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจได้ และวิถีของการสร้าง Digital Startup"


Class 2
Disruption Strategy 

"สร้างความเข้าใจวิธีการคิดแบบ disruption จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ"


Class 3
Mindset for Winning Business in Highly Competitive Digital

"สร้างความเข้าใจในวิธีการเอาชนะคู่แข่งขนาดใหญ่"


Class 4
Story telling for digital entreprenuer

"สร้างความเข้าใจในวิธีการจัดทำแคมเปญการสื่อสารที่เหมาะกับ Digital Startup"


Class 5
Digital business model

"เรียนรู้การจัดทำโมเดลธุรกิจและ Key driver สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจ Startup อยู่รอดและเติบโตได้"


Class 6
Human capital strategy for Digital Startup 

"สร้างความเข้าใจทฤษฎีการกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์"


Class 7
High Performance Culture

"สร้างความเข้าใจในกำหนดวัฒนธรรมและกลยุทธ์การสร้างวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่ง
ทางธุรกิจ และสามารถเติบโตในเศรษฐกิจดิจิทัล


Class 8
Agile Mindset 

"สร้างความเข้าใจวิถีการทำงานเชิง Agile ที่ถูกใช้ในองค์กรชั้นนำทั่วโลก เพื่อทำให้องค์กรและธุรกิจนำลูกค้าเป็นที่ตั้งและใช้เป็นหลักในการปรับองค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น"


Class 9
Digital Transformation

"สร้างความเข้าใจในการแนวทางในการแปรสภาพธุรกิจให้มีความหันสมัยจากการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างชาญฉลาด


Class 10
Sustainability 

- ฝึกบรรยายและฝึกการวิเคราะห์โดยการใช้ Case study ต่างๆที่น่าสนใจ
"สร้างความเข้าใจทฤษฎีและแนวทางในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกระแสปรัชญา การทำธุรกิจสมัยใหม่ที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอย่างยิ่ง 


กำหนดการและรายละเอียด
(Schedule and description)

 • ทุกวันเสาร์ เวลา 13.00 - 17.00 น. (ทุกวันเสาร์)
 • การเรียน 60% บรรยายโดยวิทยากร 40% เวิร์คช็อป และงานกลุ่ม เรียน ภาษาไทย
 • ลงมือจริงผ่านการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ และมีกิจกรรม Networking หลังจบคลาส
 • สถานที่เรียน : Banyan Tree Bangkok (โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ) และ PROHUB Siam Discovery

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

 • โทร.097-946-1962 อีเมล :chetphanat@southeast.ac.th 
  ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์ มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

 

หมวดหมู่
2 หัวข้อหลัก

ดร.เชษฐ์ภณัฏ ปัญญวัชรวงศ์

อาจารย์ประจำรายวิชา สาขาวิชาบริหารธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ
฿120,000

ประกอบด้วย

1 หัวข้อ

ยอดรวมสินค้า
ส่วนลด
ยอดรวมหลังหักส่วนลด
ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0%
รวมทั้งสิ้น

ช่องทางการชำระเงิน
วิธีการชำระเงิน
สถานะ
เลขอ้างอิง
ชำระเงินเมื่อ
Loading...